Informacje dla Podróżnych


Majówka 2021 - Chorwacja / Grand Camp / 01-08.05.2021

poniższe przepisy obowiązują od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2021.

 

Aktualne informacje związane z dojazdem na miejsce imprezy i powrotem znajdą Państwo na stronach MSZ: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych oraz https://www.gov.pl/web/chorwacja

 

POLSKA – zasady obowiązujące od 30 marca - po powrocie do Polski.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Osoby zwolnione z obowiązku kwarantanny:

 • Z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej zwolnione są osoby zaszczepione (pełne dwie dawki)
 • Osoby które na wjeździe posiadają negatywny test na covid PCR lub antygenowy
 • Z kwarantanny możemy być również zwolnieni jeśli po powrocie do Polski wykonamy test (PCR lub antygenowy), w okresie 48 godzin, licząc od momentu przekroczenia granicy. Obowiązek kwarantanny uważa się za zrealizowany w momencie gdy laboratorium wprowadzi do systemu negatywny wynik badania. Testy wykonujemy na własny koszt.
 • jednak  z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają natomiast negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe)

CHORWACJA - obostrzenia obowiązujące od 15 kwietnia.

 • Utrzymany zostaje obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 lub szybkiego testu antygenowego (ważność obu testów  liczy się od momentu pobrania materiału do badania).
 • Osoby, które wjechały na podstawie szybkiego testu antygenowego, a będą przebywać w Chorwacji dłużej niż 10 dni, mają obowiązek powtórzenia testu przed upływem dziesiątego dnia, licząc od dnia wykonania testu okazanego na granicy.
 • Honorowane będą wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE.
 • Jeśli osoba wjeżdżająca do Chorwacji nie okaże na granicy negatywnego wyniku testu, zostanie zobowiązana do odbycia kwarantanny (10 dni). Kwarantanna może zostać skrócona po okazaniu negatywnego wyniku testu wykonanego w Chorwacji.

Z obowiązku okazania na granicy negatywnego wyniku testu zwolnione są m.in:

- dzieci do lat siedmiu przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi negatywny wynik testu, będącymi ozdrowieńcami lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu;

osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień (bez względu na rodzaj szczepionki), o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 14 dni;

osoby, które przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, zawierającym daty przechodzenia choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR/testu  antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później  niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh.

- osoby przejeżdżające przez Chorwację tranzytem (pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin).

UWAGA BARDZO WAŻNE

 • Dokumenty wystawione w języku polskim powinny zostać przetłumaczone na język chorwacki lub angielski. Zgodnie z uzyskaną drogą oficjalną informacją, powinno to być tłumaczenie przysięgłe. Sugerujemy wybór języka angielskiego – wówczas dokument może być wykorzystany do okazania również w innych krajach, przez które Państwo podróżujecie.

Formularz Enter Croatia - zalecenia

 • W celu skrócenia procedury na przejściu granicznym, zalecane jest wcześniejsze wypełnienie formularza Enter Croatia. Formularz wypełnia się w języku polskim, podając m.in. miejsce pobytu w Chorwacji. 
 • Formularz w języku polskim można wypełnić na stronie: https://entercroatia.mup.hr

Ważne: po wypełnieniu formularza otrzymujecie drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie wysłania wraz z numerem. Należy je wydrukować i umieścić za szybą samochodu.                                                                       
Wypełnienie formularza jest jedynie zaleceniem, które ma na celu przyspieszenie obsługi ruchu granicznego. Jeśli nie wypełnisz formularza, również wjedziesz do Chorwacji, może to jedynie potrwać trochę dłużej.

ZASADY PRZEKRACZANIA GRANIC w drodze do/z CHORWACJI.

Wszystkie kraje, leżące między Polską a Chorwacją, zezwalają na ruch tranzytowy. Możesz jechać do Chorwacji zarówno przez Czechy, Austrię, Słowenię jak również Słowację i Węgry. Poniżej szczegółowe zasady przekraczania granic w poszczególnych krajach:

CZECHY: Przez Czechy możemy przejechać tranzytem do 12h. Ale od 1 marca konieczne jest okazanie negatywnego testu na obecność koronawirusa: PCR wykonany nie później niż do 72h przed wjazdem lub antygenowy wykonany nie później niż do 24h przed wjazdem. Dotyczy to drogi w dwie strony: do/z Chorwacji.


AUSTRIA: przejazd przez Austrię możliwy jest bez ograniczeń, czyli bez obowiązku odbycia kwarantanny, bez konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz bez obowiązku elektronicznej rejestracji w przypadku :

 • tranzytu osób podróżujących prywatnie, bez zbędnego zatrzymywania się, o ile spełnią warunki umożliwiające wjazd z Austrii do kolejnego kraju;
 • W ramach tranzytu możliwe jest jednak zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie. Prawo austriackie nie określa maksymalnego czasu trwania tranzytu. Zakłada się jednak, że powinien odbywać się bez noclegu na terenie Austrii.

Mogą pojawiać się wybiórcze kontrole na granicach mające na celu weryfikację gdzie i w jakim celu odbywa się tranzyt.

Ważne: Od 14 stycznia 2021 roku przekroczenie granicy austriacko-czeskiej jest możliwe tylko na określonych przejściach granicznych. Wykaz przejść austriacko-czeskich:

 • Drasenhoven – Mikulov
 • Frates – Slavonice
 • Gmünd-Böhmzeil – České Velenice
 • Gmünd-Nagelberg – Halámky
 • Grametten – Nová Bystřice
 • Hohenau – Břeclav
 • Kleinhaugsdorf – Hatě
 • Laa/Thaya – Hevlín
 • Oberthürnau – Vratěnín
 • Reintal – Poštorná
 • Retz – Satov
 • Retz – Znojmo
 • Schöneben – Zadní Zvonková
 • Summerau – Horní Dvořiště 
 • Weigetschlag – Studánky
 • Wullowitz – Dolní Dvořiště

SŁOWENIA: Przez Słowenię również możemy przejechać tranzytem w czasie 6h. Przejazd przez terytorium Słowenii musi odbyć się bez zbędnego i niepotrzebnego zatrzymywania się, i opuszczania trasy tranzytowej. Podczas przejazdu mogą mieć miejsce niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa czy potrzeby fizjologiczne. Nocleg nie jest dozwolony.

Przejścia graniczne ze Słowenią  można przekraczać tylko na wyznaczonych punktach kontrolnych (oznaczonych jako kategoria A):

1. Austria –Słowenia

 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Ljubelj – Loibltunnel
 • Sentilj (autostrada) – Spielfeld
 • Gornja Radgona in
 • Gedorovci

2. Węgry -  Słowenia

 • Dolga vas – Redics
 • Pince (autostrada) – Torniyszentmiklos (Országút)

3. Na granicy między Słowenią a Chorwacją otwarte są wszystkie punkty kontrolne.


SŁOWACJA: obywatele polscy mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowanie paliwa na stacjach benzynowych. Nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19.

Warto zwrócić uwagę, że dla ruchu osobowego i towarowego zostały zamknięte mniejsze polsko-słowackie przejścia graniczne:

 • Radoszyce-Palota
 • Ożenna-Nižná Polianka
 • Muszynka-Kurov
 • Leluchów-Čirč
 • Szczawnica-Lesnica
 • Niedzica-Lysá nad Dunajcom
 • Łysa Polana-Tatranská Javorina
 • Chochołów-Suchá Hora
 • Winiarczykówka-Bobrov
 • Ujsoły-Novot’

WĘGRY: obywatele polscy mogą przejechać tranzytem (Tranzyt może odbywać się do 24h) przez terytorium Węgier, jeśli poddadzą się na granicy badaniu zdrowia, a badanie to nie stwierdzi podejrzenia zarażenia COVID-19 (jest to zazwyczaj pomiar temperatury). Dalszym warunkiem wjazdu w celu tranzytu jest:

 • wiarygodne potwierdzenie celu podróży oraz kraju docelowego,
 • gwarancja wjazdu do kraju sąsiadującego z Węgrami i będącego na planowanej trasie podróży,
 • spełnienie warunków kodeksu kontroli granicznej Schengen.

CHORWACJA - aktualne obostrzenia na miejscu.

Najbardziej istotne, z punktu widzenia turysty, obostrzenia panujące w Chorwacji związane z pandemią i obowiązujące na dzień 1 marca 2021:

 • nakaz noszenia maseczek we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych oraz na otwartej przestrzeni, jeśli nie można zachować 1,5 m dystansu,
 • ograniczenie funkcjonowania obiektów gastronomicznych – żywność i napoje mogą być serwowane wyłącznie na tarasach otwartych lub innych otwartych przestrzeniach usługowych. Nadal możliwe jest serwowanie dań i napojów w opcji „na wynos” z odbiorem własnym lub dowozem bezpośrednim. Godziny pracy ustalone są między 6:00-22:00 (regionalne przepisy dla Sibenik-Knin i Split-Dalmatia ograniczają pracę do 20:00).
 • zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach 22:00-6:00 (w regionach Sibenik-Knin i Split-Dalmatia 20:00-6:00)
 • zakaz organizowania w jednym miejscu wszelkich wydarzeń i zgromadzeń publicznych, w których bierze udział więcej niż 25 osób,
 • odmowa organizacji imprez kulturalnych z udziałem dużych zespołów wykonawców (np. opery, musicale),
 • zakaz organizacji imprez weselnych,
 • zawieszenie organizacji targów i imprez wystawienniczych,
 • ograniczenie czasu pracy piekarni i obiektów sprzedających pieczywo do godz. 22.00,
 • ograniczenie liczby pasażerów w transporcie publicznym do 40% przewidzianych miejsc.

CHORWACJA - punkty medyczne - testy na powrót do Polski.

 • Terra Medica w Puli (niedaleko Amfiteatru) adres: Amfiteatarska 8 (szybki test antygenowy)

 • Instytut Zdrowia Publicznego Istrii, w Puli, adres: Nazorova ul. 23 (szybki test antygenowy i PCR)

  Szybki test antygenowy kosztuje 150-200 KN = 20-27 €. test PCR około 700 KN = 95 €

 

cookies Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może służyć Państwu lepiej - polityka plików cookies.